fbpx

Klauzula informacyjna

1. Informujemy, że administratorem Państwa danych osobowych w zależności od zakresu udzielonej zgody jest Flash Development sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Powązkowskiej 15, 01-797 Warszawa, KRS: 755303, zwana dalej „Administratorem”.

2. Państwa dane osobowe będą przetwarzane dla celów marketingowych przesyłania informacji handlowych na wskazany adres e-mail lub/i numer telefonu w zależności od zakresu udzielonej zgody (na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO – uzasadnionego interesu administratora danych jakim jest marketing bezpośredni, w związku z udzieloną zgodą na przesyłanie informacji handlowych), w tym okresowego przesyłania newslettera. 

3. Dane te mogą być udostępniane:

a) podmiotom upoważnionym na podstawie przepisów prawa,

b) dostawcom infrastruktury oraz usług IT (w tym firmy hostingowe i firmy zapewniające rozwiązania w zakresie e-mail marketingu) przetwarzający dane na zlecenie Administratorów.

4. Państwa dane osobowe będą przechowywane do czasu wniesienia przez Państwa sprzeciwu wobec ich przetwarzania, bądź też wycofania zgody na otrzymywanie informacji handlowych.

5. Posiadają Państwo prawo do:

a) żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia oraz ograniczenia przetwarzania, a także do przenoszenia swoich danych osobowych,

b) wycofania udzielonej zgody w dowolnym momencie. Wycofanie zgody, nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem,

c) wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych,

d) wniesienia skargi do organu nadzorczego (PUODO – Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych).

6. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże niezbędne do utrzymywania kontaktów z Administratorami/otrzymywania informacji handlowych zgodnie z zakresem udzielonej zgody.

7. Administratorzy nie podejmują decyzji opierających się na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu (w odniesieniu do wyżej opisanych celów przetwarzania danych).

8. Wszelkie zapytania oraz oświadczenia w zakresie ww. praw należy kierować pod poniższe dane kontaktowe: 


Flash Development sp. z o.o.

ul. Powązkowska 15

01-797 Warszawa

KRS: 755303

biuro@flashdevelopment.pl